Iphone xs micro sd slot

vue sloty vs sloty z lunetą

Global Gaming 555 AB ogłosił, że Tobias Фагерлунд, dyrektor generalny szwedzkiego operatora, natychmiast opuścił firmę.Dyrektor wykonawczy został mianowany pełniącym obowiązki dyrektora Global Gaming w kwietniu 2019 roku, stając się stałym w lipcu 2019 roku iphone xs micro sd slot. Pomimo odejście ze stanowiska dyrektora generalnego, Фагерлунд będzie pomagać Globalnego gry radą jako konsultant.W komunikacie prasowym firmy Niklas Браатен, prezes zarządu Global Gaming, wyjaśnił, że zmiany odbywają się w miarę, jak firma boryka się z nową fazą", co sprawia, że konieczne jest "dalsze wzmocnienie pozycji spółki".Christian Rasmussen, były członek Rady nadzorczej, został mianowany pełniącym obowiązki dyrektora generalnego.Zarząd rozpocznie proces doboru personelu do wyszukiwania nowego dyrektora generalnego.Komentując odejście Фагерлунда, Браатен powiedział: "uważam, że w czasie swego pobytu na stanowisku dyrektora generalnego Tobias bardzo dobrze kierował Global Gaming."On wykonał większość naszych działań w zakresie restrukturyzacji i wykazać silne i wyraźne przypomnienie, że było to absolutnie konieczne dla firmy.- W ten sposób, Tobias z wielkim sukcesem położył dobry fundament dla przyszłych operacji Global Gaming".Gambling Insider skontaktował się z Фагерлундом w celu uzyskania komentarzy na temat jego odejścia z firmy. vue sloty vs sloty z lunetą.