Jak pisać słowo hazardowe w języku hindi

hiszpański 21 vs blackjack odds

Produkt krajowy brutto (PKB) w Makau wzrósł o 1% w 3 kwartale 2018 r., co było spowodowane spowolnieniem wzrostu eksportu usług hazardowych.Raport Służby statystyki i spisu ludności Makau pokazał, że tempo wzrostu wyspy znajdują się na najniższym poziomie w ciągu ostatnich ponad dwa lata, a eksport usług hazardowych wzrósł o 5,8% w ujęciu rocznym w trzecim kwartale.Dla porównania, w drugim kwartale bieżącego roku eksport usług hazardowych, według oficjalnych danych, wzrósł o 13%.W oświadczeniu urzędu statystycznego czytamy: "Gospodarka rosła w wolniejszym tempie, głównie z powodu ciągłego spadku inwestycji w budowę i zauważalnego spowolnienia wzrostu eksportu usług."Dochód brutto od hazardu (GGR) od games of fortune w październiku wyniósł MOP27 mln, czyli o 2% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.W ubiegłym roku zdobyte GGR wyniósł MOP251m, co stanowi wzrost o 14%. jak pisać słowo hazardowe w języku hindi.